Det er noget tid siden mit sidste indlæg. Årsagen er at jeg må erkende at en B737NG ikke kan laves inden for vores budget. Den er simpelthen for svær og komplex at gengive. Derfor må jeg også indrømme at jeg aldrig vil blive tilfreds med den måde jeg vil være i stand til at lave en 737 på. Et andet problem har været, at vi ikke har fast adgang til en rigtig B737. Derfor har vi heller ikke kunnet få fat i de manglende mål af cockpittet.

Derfor begyndte vi at lede efter en anden flytype som måske er lidt mere simpel, eller i det mindste med færre systemer, og hvis muligt en flytype vi ville have adgang til. Det ligefremme svar vil være at bygge en King Air B90 fordi TEC – Aviation i Hvidovre har en sådanne stående. Jesper og jeg blev således enige om at måle cokcpittet op på king air’en og begynde at planlægge en simulator basseret på denne. Efter et par måneder med fokus på king air’en måtte vi dog med skam erkende at selvom vi havde adgang til king air’en, og selvom den var mere simple end en B737, så var interessen ikke særlig stor omkring denne flytype.
Og da det jo altså er interressen der driven denne hobby blev vi enige om at lede efter endnu en ny flytype.

Fortsættelse følger…

//

It has been a while since my last update. The reason is that I realised that a B737NG home cockpit can’t be done within our budget. It is simply to complex and expensive to replicate. I must admit that I will never be satisfied with the way that I would be able to create a 737. Another problem was that we didn’t had access to a real B737 and therefore didn’t have the option to get the missing dimensions.

Therefore we started looking for another aircraft that might be a little more simple, or at least with fewer systems and if possible, an aircraft we would have access to. The obvious answer would be to create a King Air B90 since TEC -Aviation in Hvidovre own one. Jesper and I then agreed to measure the cockpit and begin to plan a simulator based on the one. After a couple of months with a focus on the king air we had to admit that even tho we had access to the king air, an even tho it was more simple than the B737, the intrest simply wasn’t the same as with the B737. And because this hobby is driven by intrest we agreed to start looking for yet another aircraft.

To be continued…